معرفی دپارتمان ها:

- فنی و مهندسی

اين دپارتمان با در اختيار داشتن متخصصين با تجربه در دفتر مركزی و پروژه ها و با بهره گيری از استانداردها و نرم افزارهای بروز در حوزه های مهندسی عمران، مهندسی مكانيک، نقشه برداری، تاسیسات، کنترل پروژه و فرآيند به فعاليت و پيشبرد اهداف شرکت در پروژه ها و نيز امكان سنجی و ارائه پيشنهادات فنی مبادرت می نماید.

- بازرگانی و تداركات

عقد قراردادهای داخلی و خارجی با تولید کنندگان، فروشندگان و سازندگان كالا از جمله محصولات فنی و تکنولوژیک، ماشين آلات، تجهيزات سبک و سنگين، لوازم مورد نیاز پروژه موجود در قرارداد در اين واحد منعقد می گردد. اين واحد با در اختيار داشتن کارشناسان با تجربه و آشنا به مهندسی خرید، اخذ استعلامات و انجام امور گمركی و ترخیص کالا و دسترسی به شبکه تخصصی حمل و نقل كالا و تجهيزات به نحو شایسته ای پاسخگوی نیازهای شرکت در این حوزه می باشد.

- امور مالی

اين دپارتمان با بهره گيری از کارشناسان مجرب و استفاده از معتبرترین برنامه های مالی و حسابداری انجام كليه امور مالی، بیمه، مالیات و اخذ ضمانت نامه های بانکی و انجام کلیه امورات بانکی، صدور اسناد حسابداری مربوط به هزینه های پروژه های شرکت و تنظیم ترازنامه، صورت سود و زیان و ارسال اظهار نامه های عملکرد و ارزش افزوده، ارسال صورت معاملات فصلی و دریافت مفاصا حسابهای مالیاتی، گزارش حسابرسی سالیانه و تنظیم لیستهای حقوق ماهانه پرسنل و همچنین بستن حساب های شرکت در پایان سال مالی و تحریر دفاتر قانونی روزنامه و کل شرکت را در دفتر مركزی برای پروژه های شركت به عهده دارد.

- انفورماتیک

این دپارتمان با به کارگیری متخصصین مجرب در زمینه فناوری اطلاعات و با استفاده از آخرین راه حل ها و استانداردهای موجود در حوزه گردش، ذخیره سازی و امنیت اطلاعات و نیز با بهره گیری از نرم افزارها و سخت افزارهای بروز و نیز پهنای باند اینترنتی مناسب، عملاً زیر ساخت اطلاعاتی لازم جهت ارائه سرویس به دپارتمان ها و نیز پروژه های جاری شرکت را مهیا می سازد.

- واحد HSE

با توجه به زمینه فعالیت شرکت در صنعت احداث و اجرای پروژه های عمرانی و پر خطر بودن این حوزه، ارزیابی و کنترل ریسک های مربوطه و ارائه روشهای ایمن اجرایی بر عهده این واحد می باشد. رعایت اصول بهداشت، ایمنی و محیط زیست بر مبنای اصول و استانداردهای ملی و بین المللی و توجه خاص بر حفظ محیط زیست در جهت توسعه پایدار و نیز کاهش حوادث ناشی از کار و صیانت نیروی انسانی از اهم وظایف این واحد می باشد.

- امور اداری

كليه امور مرتبط با هماهنگی های بین بخشی شركت، امور پرسنلی و نيروی انسانی، بايگانی، روابط عمومی، آموزش، كليه مكاتبات داخلی و خارجی، امور خدماتی و رفاهی كاركنان و انجام کلیه مکاتبات اداری بین شرکت و مشاور و کارفرما های طرف قرارداد با این شرکت، ارسال لیست بیمه ماهانه پرسنل و دریافت مفاصا حساب پروژه های انجام شده، انجام بایگانی کلیه نامه ها و نقشه ها و سایر مدارک دریافتی و ارسالی به سازمان ها و ادارات و شرکت های مربوطه در دفتر مركزی و نيز انجام كليه امور اداری پروژه های جاری شركت توسط اين واحد راهبری می گردد.