پروژه ساخت 2870 عدد دريچه فاضلاب شهر رشت

شرح فرآیند کار

با توجه به گذشت زمان و فرسودگی و تخریب برخی دریچه های فاضلاب سطح شهر و همسطح سازی منهول های فاضلاب شهری جهت تسهیل در تردد وسایل نقلیه و عابر پیاده پروژه عملیات ساخت 2870 عدد دريچه مسلح بتنی فاضلاب شهر رشت انجام گردید.

خلاصه پروژه

– قالب بندی، آرماتور بندی و بتن ریزی جهت ساخت دریچه های مسلح بتنی فاضلاب و …

– بارگیری و حمل و جایگذاری در محل های مورد نیاز و …