ماموریت شرکت :

با اتکاء به تجربه طولانی در طراحی و اجرای پروژه های عمرانی و با استفاده از نیروهای متخصص خود توانایی طراحی و اجرای پروژه های ساختمانی، تاسیساتی، درمانی، صنعتی و سیویل را داشته و ماموریت خود را به شرح  زیر تعریف نموده است :

1- رعایت استانداردهای ملی و بین المللی در پروژه های عمرانی.

2- به حداقل رساندن زمان و هزینه اجرای پروژه ها.

3- مشارکت در رشد اقتصادی کشور.

4- کار آفرینی و بهبود وضعیت اشتغال و فضای کسب و کار.

5- استفاده از مصالح و تجهیزات نوین و به روزرسانی تکنولوژی های ساخت.

6- پیاده سازی سیستم های مدرن مدیریتی در پروژه ها.

7- صدور خدمات فنی و مهندسی.

8- توسعه آموزش و افزایش دانش همکاران شرکت.

9- توجه ویژه به محیط زیست و ایمنی در محدوده کارگاه ها.

10- توسعه فعالیت های حرفه ای و صنفی در کشور.

بیانیه ماموریت :

شرکت فنی مهندسی آبراه ساز ابریشم آبادانی و توسعه ایران را از طریق ایفای نقش موثر در زنجیره فعالیت‌های کسب و کار عمران و امور زیربنایی دنبال می‌کند.

شرکت ارزش آفرینی برای کارفرمایان خود را از طریق:

ارائه خدمات تخصصی در پروژه‌های بزرگ

مدیریت مهندسی و تأمین و تدارک پروژه‌ها

همکاری و عضویت در کنسرسیوم یا مشارکت های EPC و FEPC محقق می‌سازد.

‌شرکت فنی مهندسی آبراه ساز ابریشم خدمات خود را در قالب مدیریت و اجرای پروژه‌ها در زمینه‌های:

- آب

- راه و ترابری

- تاسیسات و تجهیزات

- ساختمان و ابنیه

- کشاورزی

- آبیاری تحت فشار

در داخل و خارج استان به شرکت ها و سازمان های کارفرمایی ارائه می نماید.

‌شرکت فنی مهندسی آبراه ساز ابریشم با تکیه بر دانش فنی و به‌ کارگیری فناوری‌های روز از طریق ارتقاء توانمندی‌ها و شایستگی‌های ویژه خود و یا اشتراک توانمندی‌ها با شرکت‌های معتبر، خدمات خود را از سایر شرکت‌ها متمایز خواهد ساخت و با ارائه بسته خدمات کیفی، کم نظیر و با ارزش ویژه، به‌کارگیری روش‌های نوین و مبتکرانه در اجرای پروژه‌ها و اعتماد آفرینی در اجرای مناسب و به‌ موقع تعهدات سعی در خشنودی هر چه بیشتر کارفرمایان و همکاران دارد.