خط مشی ایمنی و بهداشت:

منابع انسانی بزرگ‌ترین سرمایه شرکت است و پرسنل حق دارند در محیطی ایمن کار کنند که خطری سلامتی آنها را تهدید نکند. شرکت در پیش‌فرض‌های خود، سلامتی و ایمنی را همتراز سایر اهداف شرکت می‌بیند.

مدیریت تصدیق می‌کند که وظیفه دارد تا حد امکان نسبت به سلامتی و ایمنی تمام افرادی که به هر طریقی از انجام فعالیت‌های شرکت اثر می‌پذیرند اطمینان حاصل کند و به عنوان مدیرعامل، اینجانب مسئولیت کلی سلامتی و ایمنی را در ‌شرکت فنی مهندسی آبراه ساز ابریشم به عهده دارم.

حوادث می‌تواند با استفاده از مدیریت ریسک پیشگیری شود. این مبنای فلسفی کار ماست.

ما باید برای استقرار، اجرا و نظارت بر سیستم مدیریت ایمنی و سلامت متناسب با نوع فعالیت شرکت و مطابق استانداردهای ملی و بین‌المللی تلاش نماییم، مدیریت سلامتی و ایمنی یک جزء لازم از مدیریت جامع در تمام سطوح است.

ما باید منابع لازم برای اجرای این سیاست را فراهم و بروز نماییم.

مسئولیت فردی سلامتی و ایمنی تمام اشخاص باید تعریف و تعیین شود و از هر کس باید خواسته شود که برای اجرای مسئولیت‌هایش اهتمام ورزد.

آموزش به عنوان زیر بنای استقرار هر سیستمی نیاز است تا کارکنان وظایف دقیق خود را در سیستم مدیریت سلامتی و ایمنی بدانند و این مستلزم ارائه اطلاعات، آموزش، راهنمایی و نظارت متناسب با فعالیت‌های شرکت است.

متناسب با خطرات احتمالی کار، تجهیزات انفرادی پیش‌گیرانه باید انتخاب شود و با انجام تمام اقدامات ممکن اطمینان حاصل شود که توسط فرد مربوطه به کار می رود.

ما باید رویه‌های شرایط اضطراری را تهیه، مرور و بروز نماییم و تمام پرسنل باید وظایف خود را در هنگام شرایط اضطراری بدانند.

این سیاست در هر جایی که فعالیت‌های شرکت عملی می شود کاربرد دارد و ما با پیمانکارانی که برای ما کار می کنند در این زمینه همکاری و نظارت خواهیم کرد.

مقررات قانونی که در این زمینه در ‌شرکت فنی مهندسی آبراه ساز ابریشم نهادینه شده بر مبنای استاندارد حداقل است اما ما تلاش می‌کنیم تا به بهترین وضعیت در زمینه ایمنی و سلامتی در حد توان خود دست یابیم.

HSE:

پيشگيری از بروز بيماريهای شغلی (Health) ، پيشگيری از حوادث اضطراری و خسارات مالی (Safety) و پيشگيری از آسيب های وارده به محيط زيست (Environment) به عنوان محورهای نظام مديريت کنترل بهداشت، ايمنی و محيط زيست (HSE) همواره در اجرای طرحها و پروژه ها مورد توجه مديريت و كاركنان اجرايی  شركت آبراه ساز ابریشم بوده است.

این شركت در رويكردی نوين در مراحل گوناگون مهندسی، تداركات، مديريت اجراء و عمليات ساخت و راه اندازی پروژه ها، پلان راهنمای استقرار و توسعه نظام مدیریت HSE در شركت را تهيه كرده است و اقدامات لازم جهت تهیه و انجام شناسائی خطرات و ارزیابی ریسک و پیامدهای آن در طرح ها و پروژه ها و اقدام جهت پیشگیری از بروز بیماریهای شغلی کارگران و کارکنان مجری پروژه و جلوگیری از بروز خسارات مالی و آسیب های جدی وارده به محیط زیست و نيز تأمين محيط كاری ايمن برای تمامی كاركنان و پيمانكاران جزء و عوامل كارفرما و مهندسين مشاور و بطور كلی تمامی كسانی كه به نوعی با پروژه سر و كار دارند را بطور جدی در دستور كار خود دارد.