پروژه طراحی و اجرای ساختمان اسکلت بتنی سه طبقه دامون

شرح فرآیند کار

جهت استقرار دفتر شرکت، پروژه ساختمان سازی 4 واحدی ( 3طبقه + سوئیت ) احداث گردید.

خلاصه پروژه

– تخریب ساختمانی کلنگی و …

– پی کنی، آرماتور بندی، قالب بندی و بتن ریزی، ساخت اسکلت بتنی و سربندی با چوب نراد حلب و …

– نصب دیوارها، سرامیک و کاشی ها و نصب درب و پنجره، برق کاری، لوله کشی آب و گاز، نصب لوله ها و تاسیسات جانبی و …