روز مهندس مبارک

سوگند نامه مهندسی

اگر فضیلت دانشمندان کشف و تدوین قانونمندی‌های جهان محیط بر انسان و جوامع انسانی‌ست، منزلت و وظیفه‌ی مهندسان، به کار گرفتن این قانونمندی‌ها برای تغییر و بهبود شرایط زیست و کار انسان‌ها و تلاش مستمر برای حل مشکلات جوامع انسانی می‌باشد و این تلاش است که حرکت جوامع انسانی را به سوی تعالی میسر می سازد.

با عنایت به این وظیفه‌ی سنگین، حال که این حرفه‌ی انسان محور را برگزیده‌ام، در مقام یک مهندس، آگاهانه سوگند یاد می‌کنم که در هر قدم و اقدام:

زمین را که زادگاه و گورگاه انسان‌ها و ولی نعمت آنهاست، فراموش نکرده و کاری انجام ندهم که ذره‌ای از امکانات آن بیهوده مصرف شود و خدشه‌ای به محیط‌زیست وارد آید.

میهنم، ایران را، لحظه‌ای از خاطر دور نداشته و حراست از فرهنگ، منابع مادی و معنوی آن و کوشش برای تامین آبادانی، توسعه‌ی پایدار و سرافرازی آن را در همه ی ساحه‌ها سرلوحه‌ی کار خود قرار دهم.

شهروندان خود را، دلیل وجود خویش و حرفه‌ی خویش دانسته، خود را کارگزار امین و مورد اعتماد آنها تلقی کرده و از منافع آنان چون مردمک چشم مراقبت کنم و در هیچ شرایطی از موازین شرف، منزلت انسانی و اخلاق حرفه‌ای عدول ننمایم و منافع جمع را بر منافع فردی خود مقدم بدارم.

برای اینکه با وجدانی آگاه قادر به انجام این وظایف باشم، لحظه‌ای از آموختن و آموزش دادن فروگذار نکنم. باشد که با پایمردی و پایبندی به سوگند خویش بتوانم به عنوان حرفه‌مندی وظیفه شناس احساس غرور کنم.

برگه ها:   1 2

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *