پروژه تجهيز ايستگاه پمپاژ آزاربن املش

شرح فرآیند کار

به منظور افزایش کارایی و تامین آب مورد نیاز 300 هکتار زمین های کشاورزی اجرای عملیات هدایت آب رودخانه به سمت اراضی کشاورزی و همچنین تجهيز و تعویض پمپ های گازوئیلی با پمپ های برقی ايستگاه پمپاژ آزاربن املش انجام گردید.

خلاصه پروژه

لوله گذاری سایز 250 میلی متر پلی اتیلن به همراه نصب جراثقیل سقفی و تعویض پمپ های گازوئیلی با پمپ های برقی و نصب تابلو برق و راه اندازی پمپ ها و هدایت آب رودخانه با لوله به سمت مزارع کشاورزی آزاربن املش