پروژه مرمت و بازسازی تاسيسات دردست بهره برداری سدهای انحرافی استان گيلان

شرح فرآیند کار

با توجه به گذشت زمان و فرسودگی و تخریب برخی از تاسيسات دردست بهره برداری سدهای انحرافی پروژه عملیات مرمت و بازسازی تاسيسات دردست بهره برداری سدهای انحرافی استان گيلان انجام گردید.

خلاصه پروژه

– تعویض آشغال گیرهای سد تاریک- تعویض دریچه رسوب گیر سدگله رود

– آشغال گیر شامل تهیه و نصب پلیت های  ST52 به همراه سوراخ کاری و رزوه کاری و پیچ و مهره بستن بلت داخلی و …

– رنگ آمیزی دریچه ها و آشغال گیرها با رنگ اپوکسی ( رنگ آستری ضد زنگ مقاوم در برابر خوردگی و محافظت مناسب از فلزات ) و …

– لایروبی و خشکه چینی برخی از نقاط سد تاریک و …