پروژه سردهنه سازی و دريچه گذاری انهار رشت (نهرهای تولمی، نهر خدابنده سنگر، نهر طلا رود)

شرح فرآیند کار

به منظور تامین آب مطمئن کشاورزی و احداث سردهنه در رودخانه های اصلی و انشعاب گرفتن با بالا آمدن سطح آب رودخانه و هدایت به سمت زمین های کشاورزی پروژه عملیات سردهنه سازي و دريچه گذاری انهار رشت ( نهرهای تولمی، نهر خدابنده سنگر، نهر طلا رود ) انجام گردید.

خلاصه پروژه

احداث سه دستگاه سد کوچک بتنی ( سردهنه ) به همراه تسطیح و لایروبی کانال انشعابی و نصب دریچه های فلزی جهت تنظیم سطح آب و دبی مورد نیاز به همراه تهیه کلیه مصالح مورد نیاز پروژه و …