پروژه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی خیابان حمیدیان

شرح فرآیند کار

جهت پیشگیری از وقوع سیلاب و آبگرفتگی در برخی معابر شهر رشت، از اولویت های برنامه های اجرائی شهرداری اجرای شهرداری منطقه 4 رشت پروژه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی خیابان حمیدیان شهر رشت می باشد که با هدف ارتقاء زیر ساخت های شهری انجام گردید.

خلاصه پروژه

– نقشه برداری، خاکبرداری، پی کنی و لوله گذاری با لوله های بتنی سایز 1250 و 1000 میلی متر و …

احداث منهول های آبهای سطحی به فاصله حدود هر 30 متر و …

– احداث چاهچه و لوله گذاری به سمت منهول ها و نهایتاً هدایت آب های سطحی به سمت رودخانه گوهر رود شهر رشت و …