پروژه احداث دیواره حفاظتی بهمراه کانال بتنی در بخش ابتدایی نهر بی‌بالان شهرستان رودسر

شرح فرآیند کار

با توجه به تخریب نهر آب مورد استفاده حدود 200 هکتار اراضی روستای بی بالان رحیم آباد رودسر و نبود دیواره حفاظتی مناسب، پروژه عملیات احداث دیواره حفاظتی به همراه کانال بتنی در بخش ابتدایی نهر بی‌بالان شهرستان رودسر انجام گردید.

خلاصه پروژه

حدود 2700 متر مکعب سنگ لاشه به همراه بتن و احداث دیواره حفاظتی، کفبند انتهایی گابیون بندی با تور سیمی و سنگ لاشه و طراحی و احداث کانال آب بر و سردهنه هدایت آب در ابتدای ورودی نهر بصورت ذوزنقه با بتن با عیار 300 و …