پروژه احداث ديواره كنترل مقطع ايستگاه هيدرومتری خليان اسالم

شرح فرآیند کار

به منظور ایجاد یک مقطع ثابت در یک طول مشخص از رودخانه جهت نصب تجهیزات هیدرومتری برای کنترل و سنجش میزان دبی و سیلاب رودخانه پروژه عملیات احداث ديواره كنترل مقطع ايستگاه هيدرومتری خليان اسالم انجام گردید.

خلاصه پروژه

– ساخت ديواره كنترل مقطع با مصالح سنگ و ملات به همراه نمای سنگ مالون و …

– نصب دستگاه های سنجش میزان دبی آب و سیلاب رودخانه ناو اسالم