پروژه مرمت و بازسازی كانال ها و زهكش های واحد عمرانی G6 – قطعه اول

شرح فرآیند کار

با توجه به گذشت زمان و فرسودگی و تخریب برخی کانال های واحد عمرانی G6 پروژه عملیات مرمت و بازسازی كانال ها و زهكش های واحد عمرانی G6 – قطعه اول شهر رشت انجام گردید.

خلاصه پروژه

– احداث و ترمیم حدود 200 متر کانال با سطح مقطع ذوزنقه ای در جاده شهر صنعتی رشت

– لایروبی بخش هایی از کانال  G6 در منطقه عینک و سه راه خاور شهر رشت

– ترمیم و ساخت سه عدد دریچه آب خروجی اراضی کشاورزی و ترمیم نقاط آسیب دیده در منطقه عینک و نخودچر شهر رشت