پروژه مرمت و بازسازی آب بندان های روستای کوچی سل و پیله سل شهرستان رشت

شرح فرآیند کار

جهت کاهش کمبود آب زراعی در مواقع خشک سالی، پروژه عملیات مرمت و بازسازی و لایروبی آب بندان های ( استخرهای ذخیره آب ) کوچی سل و پیله سل روستای چونچنان انجام گردید.

خلاصه پروژه

نقشه برداری، لایروبی کف آب بندان، لایروبی ورودی ها و خروجی ها، احداث حوضچه های خروجی و ورودی، طراحی و تفکیک آب بندان، لوله گذاری و ارتباط آبندان های تفکیک شده طبق نقشه اجرایی، بازوسازی آب بندان های کوجی سل و پیله سل روستای چونچنان و …