پروژه مرمت و بازسازی آب بندان های روستای کوچی سل و پیله سل شهرستان رشت

شرح فرآیند کار

جهت کاهش کمبود آب زراعی در مواقع خشک سالی، پروژه عملیات مرمت و بازسازی و لایروبی آب بندان های ( استخرهای ذخیره آب ) کوچی سل و پیله سل روستای چونچنان انجام گردید.

خلاصه پروژه

نقشه برداری، لایروبی کف آب بندان، لایروبی ورودی ها و خروجی ها، احداث حوضچه های خروجی و ورودی، طراحی و تفکیک آب بندان، لوله گذاری و ارتباط آبندان های تفکیک شده طبق نقشه اجرایی، بازوسازی آب بندان های کوجی سل و پیله سل روستای چونچنان و …

پروژه طراحی و احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی روستای ازبرم و موشا شهرستان سیاهکل

شرح فرآیند کار

جهت تسهیل آبرسانی با توجه به انجام پروژه های تسطیح اراضی کشاورزی در منطقه ازبرم و موشا شهرستان سیاهکل پروژه عملیات احداث شبكه های فرعی آبياری و زهكشی روستای ازبرم و موشا شهرستان سیاهکل انجام گردید.

خلاصه پروژه

– احداث کانال بتنی به طول تقریبی 2 کیلومتر

– احداث دراپ در طول مسیر جهت کاهش شیب مسیر در نقاط مورد نیاز و …

– احداث حوضچه های آبگیر و نصب دریچه های فلزی در طول مسیر جهت انشعابات فرعی و …

اخبار پروژه

لینک اول

پروژه تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری روستای گیگاسر فومن

شرح فرآیند کار

با توجه به پراکندگی و نامنظم بودن اراضی کشاورزی، نداشتن آب کافی، عدم زهکش مناسب، نداشتن راه دسترسی و جلوگیری از تغییرکاربری و افزایش راندمان کشاورزی پروژه عملیات طراحی و اجرایی تجهیز و نوسازی و بهسازی اراضی شالیزاری روستای گیگاسر فومن انجام گردید.

خلاصه پروژه

– نقشه برداری، طراحی، نقشه کشی و احداث زهکشی های مسیر آب، احداث جاده های دسترسی، احداث کانال های خاکی آب بر، مرز بندی و تقسیم اراضی، لوله گذاری و …

پروژه عمليات روپرگذاری حد بستر رودخانه مرغک

شرح فرآیند کار

در راستای حفاظت، صیانت و جلوگیری از دخل و تصرفات غیرقانونی اشخاص در حد بستر و حریم رودخانه‌ها پروژه عمليات رپرگذاری ( نشانه گذاری ) حد بستر رودخانه مرغک صومعه سرا انجام گردید.

خلاصه پروژه

پیاده کردن نقاط با  GPS سه فرکانسه – خاکبرداری و نصب رپر ( رپر شامل لوله 4 اینچ فولادی + پلیت نشانه + شاخک های داخل فنداسیون ) بتن ریزی و نشانه گذاری و نوشتن مشخصات هر رپر روی پلیت یا پلاک مورد نظر و …

پروژه احداث شبكه های فرعی آبياری و زهكشی حوضه سفیدرود و فومنات و آبریز کشور روستای زيده بالا و خانوانه

شرح فرآیند کار

جهت تسهیل آبرسانی با توجه به انجام پروژه های تسطیح اراضی کشاورزی در منطقه زيده بالا و خانوانه فومن پروژه عملیات احداث شبكه های فرعی آبياری و زهكشی حوضه سفیدرود و فومنات و آبریز کشور روستای زيده بالا و خانوانه فومن انجام گردید.

خلاصه پروژه

– احداث کانال بتنی ذوزنقه ای شکل به طول تقریبی 5 کیلومتر

– احداث دراپ در طول مسیر جهت کاهش شیب مسیر در نقاط مورد نیاز و …

– احداث حوضچه های آبگیر و نصب دریچه های فلزی در طول مسیر جهت انشعابات فرعی و …

پروژه عمليات انتقال آب تا مزارع روستای شيرذيل فومن

شرح فرآیند کار

با لوله گذاری و اتصال به ایستگاه پمپاژ موجود در روستای شیرذیل فومن و هدایت آب و رساندن آب به اراضی شالیزاری پایین دست، عمليات انتقال آب تا مزارع روستای شيرذيل فومن انجام گردید.

خلاصه پروژه

تهیه و حمل لوله های پلی اتیلن، جوشکاری و ریسه کردن لوله ها، حفاری، ماسه ریزی و لوله گذاری درکانال و پوشاندن با خاک مناسب و هدایت به سمت زمین های کشاورزی روستای شيرذيل فومن و …

پروژه احداث شبكه های فرعی آبياری و زهكشی روستای ميان رز فومن

شرح فرآیند کار

جهت تسهیل آبرسانی با توجه به انجام پروژه های تسطیح اراضی کشاورزی در منطقه ميان رز فومن پروژه عملیات احداث شبكه های فرعی آبياری و زهكشی روستای ميان رز فومن انجام گردید.

خلاصه پروژه

– احداث کانال بتنی ذوزنقه ای شکل به طول تقریبی 5 کیلومتر

– احداث دراپ در طول مسیر جهت کاهش شیب مسیر در نقاط مورد نیاز و …

– احداث حوضچه های آبگیر و نصب دریچه های فلزی در طول مسیر جهت انشعابات فرعی و …

پروژه احداث شبكه های فرعی آبياری و زهكشی روستای خانوانه فومن

شرح فرآیند کار

جهت تسهیل آبرسانی با توجه به انجام پروژه های تسطیح اراضی کشاورزی در منطقه خانوانه فومن پروژه عملیات احداث شبكه های فرعی آبياری و زهكشی روستای خانوانه فومن انجام گردید.

خلاصه پروژه

– احداث کانال بتنی ذوزنقه ای شکل به طول تقریبی 5 کیلومتر

– احداث دراپ در طول مسیر جهت کاهش شیب مسیر در نقاط مورد نیاز و …

– احداث حوضچه های آبگیر و نصب دریچه های فلزی در طول مسیر جهت انشعابات فرعی و …