پروژه احداث و تكميل سه دهنه پل عابر پياده و تكميل عمليات خشكه چينی در كانال انحراف و هدايت سيلاب رودخانه های شمرود و زاكليبررود

شرح فرآیند کار

نصب مجدد سه دهنه پل آهنی عابر پیاده تخریب شده در سیل جهت تردد عابر پياده

ترمیم نقاط آسیب دیده کنار جاده حاشیه رودخانه های شمرود و زاكليبررود لاهیجان

لایروبی و گابیون بندی بخش هایی از رودخانه های شمرود و زاكليبررود لاهیجان

خلاصه پروژه

– ساخت خرپای فلزی پل های آسیب دیده به همراه عرشه بتنی و …

– ترمیم با گابیون تور و سنگ لاشه در بخش هایی از رودخانه های شمرود و زاكليبررود لاهیجان

– احداث جاده سرویس تخریب شده به همراه لایروبی و بازو سازی بخشی از رودخانه شمرود لاهیجان

اخبار پروژه

لینک اول